Założenie studni na działce

Firma BUDAR oferuje zakładanie studni głębinowych wszędzie tam, gdzie potrzebna jest woda, a jej doprowadzenie z sieci wodociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne. Warto wówczas zastanowić się, czy przygotowanie studni na działce nie będzie dobrym pomysłem. Studnie kosztują mniej niż owo przyłącze, a do tego tańsza jest woda. 1m3 wody z sieci wodociągowej kosztuje ok. 5zł (w zależności od tego, czy jest kanalizacja), a szacowany koszt uzyskania 1m3 wody ze studni wynosi 0.15zł - właśnie dlatego własna studnia głębinowa jest tak opłacalna. Czteroosobowa rodzina zużywa miesięcznie 10-15m3 wody więc widać, że można w ten sposób zaoszczędzić nawet 70zł miesięcznie. Niby niewiele, ale wystarczy pomnożyć ten zysk przez kilkadziesiąt lat - wówczas okaże się, że studnie głębinowe mogą wyjątkowo wspomóc rodzinny budżet. Głębokość wierceń niezbędnych do wykonania studni nie jest ściśle określona, może wynosić zarówno kilkanaście, jak i kilkadziesiąt metrów. Zależy to przede wszystkim od lokalizacji możliwie wydajnej warstwy wód podziemnych. Korzystamy z usług geologa oraz radiestety. W "poszukiwaniu" wody istnieje również możliwość wykorzystania techniki sondowania elektrooporowego - przygotowując studnie często wykorzystujemy tę metodę. Zawsze zachęcamy także do przeprowadzenia wywiadu w okolicy, zanim klient wykona odwierty. Może ktoś niedaleko ma studnię głębinową. Może to pomóc ustalić głębokość, a nawet sens wiercenia. Ważnym elementem podczas planowania miejsca odwiertu jest przestrzeganie kilku wytycznych:

 • 5 m granicy działki
 • 8 m od od osi rowu melioracyjnego
 • 15 m od budynków inwentarskich, szamb i kompostowników
 • 30 m od drenażu
 • 70 m od wybiegów dla zwierząt hodowlanych

Studnie głębinowe

Jeśli chodzi o kolejne aspekty prawne, sytuacja wygląda następująco: Studnia głębinowa do głębokości nieprzekraczającej 30mb oraz w przypadku kiedy nie pobieramy z niej więcej niż 5m3/dobę nie wymaga dodatkowych pozwoleń. W przeciwnym razie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, a studnia musi być wykonana na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez organ administracji geologicznej. W obu tych przypadkach jesteśmy w stanie pomóc.

Po wyznaczeniu miejsca, gdzie zostanie wykonany odwiert pod studnię oraz uzyskaniu pozwolenia możemy przystąpić do wiercenia. Od inwestora wymagamy jedynie zapewnienia wjazdu na posesję oraz dostępu do wody. Urządzenie wiertnicze przez nas wykorzystywane porusza się na gumowych gąsienicach i ma wymiary około 2,5x7x3m i waży 9 ton. Tyleż samo miejsca potrzebuje do wjazdu na działkę. Przez dostęp do wody rozumiemy np. zgodę sąsiada na użyczenie wody bieżącej dostęp do rowu melioracyjnego czy innego zbiornika wody. Jesteśmy wyposażeni w odpowiedni sprzęt do transportu wody nawet na znaczne odległości. Największy ślad zastanie po wykopanym dole o objętości ok. 2m^3 wykorzystywanym do pompowania płuczki. Dół po zakończonych pracach zakopujemy i trzeba tam będzie posiać nową trawę - niestety. Na wykonanie studni zużywamy 5-7m3 wody.

Po rozstawieniu sprzętu wiertniczego oraz zgromadzeniu odpowiedniej ilości wody przystępujemy do głównego etapu. Wiercenie trwa od 30min do 3. godzin w zależności od średnicy oraz głębokości. Po ustaleniu głębokości warstwy wodonośnej i wyciągnięciu przewodu wiertniczego przystępujemy do instalacji rur studziennych.

Do zabudowy studni używamy atestowanych rur studziennych skręcanych na gwint. Wykonujemy studnie o średnicach:

 • 125mm
 • 160mm
 • 200mm

Średnice rury studziennej dobieramy w zależności od potrzeb i przewidywanej jakości warstwy wodonośnej. Standardowo jednak instalujemy i polecamy rury o średnicy 125mm. Zapewniają one wysoką przepływowość filtra, a jednocześnie można w nich bez problemu instalować pompy głębinowe 3,5". Kolumna rur studziennych składa się z trzech elementów. Licząc od dołu studni:

 • rura podfiltrowa - pełni rolę osadnika. Przez filtr do studni zawsze dostaną się pyły - ich ilość jest znikoma, ale przez kilkadziesiąt lat może się trochę nazbierać. Zastosowanie osadnika sprawia, że pyły osadzą sie na dnie i nie ograniczą ilości wody. Osadnik ma długość również 1-3m.
 • filtr szczeliwy - jest to rura studzienna z poziomymi nacięciami oraz owiniętą wokół bardzo drobną siatką. Siatka działa jak filtr poprzez zatrzymywanie drobnych ziaren piasku, cząsteczek mułu i innych nieczystości. Właśnie tą częścią woda dostaje się do studni głębinowej, dlatego też filtr szczelinowy powinien zostać osadzony na dolnej części warstwy wodonośnej. Filtr szczelinowy ma długość od 2-6m
 • rura nadfiltrowa - tą część stanowi lita rura studzienna skręcana na gwint. Na wysokości rury nadfiltrowej docelowo zawieszana jest pompa głębinowa

Studnie wiercone

Kolejnym etapem po osadzeniu rur w otworze jest oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej z płuczki wiertniczej. Po udanym procesie tłokowania następuje zainstalowanie pompy głębinowej. Działanie to ma na celu określenie statycznego i dynamicznego lustra wody oraz wstępne jej oczyszczenie. Tak wykonana studnia zostaje zabezpieczona denkiem górnym oraz jest gotowa do eksploatacji. Następnie dobiera się odpowiednią pompę głębinową, biorąc pod uwagę wydajność studni, jej głębokość oraz zapotrzebowanie klienta na wodę. By móc w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie dają studnie, należy wykonać jeszcze tylko przyłącze do budynku, dobierając odpowiednie urządzenia. W tym momencie pozostaje nam już tylko cieszyć się własną studnią.

Mam nadzieję, że te kilka słów chociaż trochę pomoże Państwu w podjęciu decyzji. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną. Chętnie odpowiem na Państwa pytania, doradzę i pomogę wedle swojej wiedzy i doświadczenia.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości - serdecznie zapraszamy do kontaktu
telefonicznego lub przez wiadomość e-mail.
ADRES
BUDAR Zakład Budowlany Dariusz Lekki
ul. Wiśniowa 18, 55-080 Mokronos Dolny
TELEFON
607 363 263
NIP
881-109-69-72
COPYRIGHT 2018 BUDAR.NET.PL PROJEKT I WYKONANIE LAMBERT DESIGN